Jakmèl se 7e grand vil nan peyi a ki resevwa materyèl , nan kad jefò Chèf leta a pou ekipe 10 Direksyon Depatmantal TPTC yo