Watch TELE PACIFIC LIVE | NUVO TIVI ! RETE KONEKTE AK PEYIW

CLICK HERE TO WATCH TELE PACIFIC ON OUR NEW PAGE

channel 51 1489792441 social

 

Sante Nou se yon nouvo fason pou pote swen sante an Ayiti

pou jwen swen, Rele fanmi ou nan peyi Etazini pou ba ou aksè a swen an Ayiti.