Featured 

KONFERANS POU LAPRÈS

12 MAS 2015

VOTE FOR MARYSE

Dr. Maryse Narcisse est experte en santé publique et milite pour les droits des pauvres. Elle est le candidat à la présidence du parti Fanmi Lavalas #54
Menm jan ak anpil lòt pati politik, Fanmi Lavalas te patisipe nan 2 dènye reyinyon Konsey Elektoral Pwoviswa (KEP) a te òganize sou kesyon kalandriye elektoral la kote majorite nan pati yo te eksprime volonte yo pou yo patisipe nan yon sèl eleksyon ak 2 tou.
Pozisyon Fanmi Lavalas pat an depaman ak lòt pati politik yo: yon eleksyon ak 2 tou, yon premye tou eleksyon prezidan, depite, senatè 25 oktob ki se yon dat konstitisyonèl ak yon dezièm tou eleksyon prezidan, depite, senatè ak kolektivite teritoryal anvan 20 desanm.
Nou sezi tande Konsey Elektoral la sa ap pèsiste pou l fè 3 tou eleksyon, kidonk : 1) Premye tou eleksyon depite, senate 9 dawout, 2) Dezièm tou depite, senate, ak premye tou prezidan 25 oktòb, 3) twazièm tou prezidan ak kolektivite 27 desanm. 

Fanmi Lavalas te bay anpil rezon pou esplike pozisyon lan:
i) Pa gen lajan pou bese lavi chè, pa gen lajan pou bay sekirite, pagen lajan pou bese pri gazolin, dizel ak kerozèn, pagen lajan pou peye profesè lekòl, men gen lajan pou fè 3 tou eleksyon ki pwal yon chaj twò lou pou peyi a, pou pèp la, pati politik yo ak kandida yo;
ii) Tout moun konnen ki kantite frè ak sè nou ki mouri nan tranbleman tè 12 janvye a, anba kolera, anba ensekirite, anba move kondisyon lavi. Kidonk Konsey Elektoral Pwoviswa a ap bezwen plis tan pou pare yon bon rejis elektoral : pou fè sa, Ofis Nasyonal Idantifikasyon (ONI) ak Biwo Elektoral Kominal yo (BEK) dwe ale sou teren pou netwaye lis elektoral: retire mò ak moun ki te kondane yo, men tou ajoute tout moun ki gen laj pou vote ki fè kat.
Nou tout konnen nan ki kondisyon pi fò Biwo Elektoral Depatmantal (BED) ak Biwo Elektoral Kominal (BEK) yo te monte. Ekzamen malatchon sa, ekzamen paspouki a la kòz anpil protestasyon kont BEK ak BED yo nan komin yo. Konsey Elektoral la te pwomèt pou pase men nan BED ak BEK yo, jouk jounen jodi a nad marinad. Kòm Konsey elektoral la poko fè koreksyon sa yo, BED ak BEK yo poko ka travay
Lè Fanmi Lavalas konsidere tout pwoblèm sa yo, li konstate li pap posib pou Konsey elektoral la fè tout sa anvan mwa Dawout la.
Fanmi Lavalas di pa gen okenn eleksyon onèt demokratik, enklisiv ki ka fèt ak machin trikaj sa kap mete anplas.
Kesyon Fanmi Lavalas ap poze, eske Konsey elektoral la se pou pèp la, pati politik ak kandida yo lap òganize eleksyon?
Nan sitirasyon tèt chaje kote peyi a ye jodi a, nou pa bezwen eleksyon bouyi vide, nou bezwen otorite lejitim ki sòti nan bon jan eleksyon pou nou retire pèp la nan grangou, nan ensekirite programe, nan blakawout sou lavi l.
Fanmi Lavalas ap denonse kalandriye anti demokratik KEP la pandan lap akonpaye pèp la nan mobilizasyon ki pou akouche bon jan eleksyon nan peyi a.
Koudeta elektoral pap pase.
Komite ekzekitif Fanmi Lavalas