Discussions tagged Haiti election poll

Pou vote, kleke la: Ka kandida ki pi populè, ki chwa w?

Final 10/dix final: What is your choice/Ki mount ki chwa w?

François BENOIT a donné une explication complète en concerne le processus de vérification électorale

What's your opinion on the CEP with the final results of the parliamentary elections

137 arrestations sur tout le territoire

Ki nég ou pense ki gen yon chans nan nég sa yo?

  • Page :
  • 1