Chèf leta a ki pa sou premye vizit li sou zile a, deside mete tout zòn nan peyi a sou menm pye egalite

Ekselans Jovenel Moïse deside bay kontinite leta a vrè plas li nan « Île à Vache »

Pòtoprens, samdi 19 me 2018.- Prezidan Repiblik la Ekselans Jovenel Moïse, nan kad vizyon l’ pou kontinye travay ki te lanse sou administrasyon pase yo, vizite èpòt « Île à Vache » la ak kèk lòt kote nan zile a, nan sousi pou founi je gade bezwen popilasyon an epi wè ki solisyon rapid li kapab pote.
Chèf leta a ki pa sou premye vizit li sou zile a, deside mete tout zòn nan peyi a sou menm pye egalite, nan sa ki gen pou wè ak deplwaman resous ak materyèl leta yo.
Aprè l te fin distribye gwo materyèl lou bay otorite lokal yo nan « Île à Vache », nan jou pase yo, Prezidan Jovenel Moïse detèmine pou kontinye travay, pou gen gwo amelyorasyon ki pote sou zile a avan Karavàn Chanjman an kite Gran Sid la.
Dis (10) mwa aprè deplwaman Karavàn Chanjman an nan Gran Sid peyi a, gen anpil travay ki deja reyalize nan sa ki gen pou wè ak enfrastrikti woutyè, pwoteksyon anviwonman , tretman ravin ak amenajman basen vèsan.