Patisipasyon Prezidan Repiblik la nan “Auto Expo 2018”