1) Ki Kandida ou panse ki pi populè? 2) Ki nan yo ou kwè ki ka genyen Eleksyon sa?